• Analyse av kjølepaneler for smelteverkskomponenter 

   Andreassen, Jon Arthur (Master thesis, 2012)
   Komponenter innen smelteverksindustrien utsettes for ekstreme varmeflukser og temperaturforhold, og må derfor kjøles for å unngå nedsmelting av konstruksjonsmaterialet. I forbindelse med kjøling av overflater er det vanlig ...
  • Flow and Heat Transfer in a Radially Spreading Liquid Metal Jet Related to Casting of Ferroalloys 

   Haaland, Harald (Dr. ingeniøravhandling, 0809-103X; 2000:83, Doctoral thesis, 2000)
   In the past more and more advanced and fine-tuned processes for steel production have resulted in increased demands for new and more costeffective ferroalloys used as constituents in the processes. Casting techniques and ...
  • Flow and Heat Transfer in a Radially Spreading Liquid Metal Jet Related to Casting of Ferroalloys 

   Haaland, Harald (Dr. ingeniøravhandling, 0809-103X; 2000:83, Doctoral thesis, 2000)
   In the past more and more advanced and fine-tuned processes for steel production have resulted in increased demands for new and more costeffective ferroalloys used as constituents in the processes. Casting techniques and ...
  • NOx-dannelse nær varme flater 

   Håland, Borghild Vårli (Master thesis, 2017)
   I smelteverk produseres metall ved svært høy temperatur, noe som blant annet fører til dannelse av termisk NOx. Denne oppgaven tar utgangspunkt i målinger av avgassen som kommer ut ved tappingen av metallet, som ble målt ...