• Opplevinga av å vera pårøranda til ein rusavhengig 

      Høydal, Marita Orseth (Master thesis, 2019)
      Det finst i dag ei gryande anerkjenning av at rusavhengnad har betydelege konsekvensar utover individet som er avhengig. Føremålet med den føreliggande studien var å undersøkje opplevinga av å vera pårørande til ein ...