• Allocentric vector coding in the medial entorhinal cortex 

   Høydal, Øyvind Arne (Doctoral theses at NTNU;2020:145, Doctoral thesis, 2020)
   Samandrag Evna til å dynamisk tolke og navigere omgivnaden er naudsynt for overleving og ligg til grunn for mange kognitive prosessar slik som episodisk minne. I pattedyr-hjernen finn ein spesialiserte nettverk i hippocampus ...
  • Bruk av nervebyggesett i Biologi 1 - motivasjon og læring 

   Wiik, Viktoria (Master thesis, 2022)
   I denne masteroppgaven har jeg testet ut et nyutviklet nervebyggesett i biologi 1. Nervebyggesettet består av pluggbare elektroniske modeller av nerveceller. Denne studien tar for seg hvordan bruk av dette nervebyggesettet ...
  • Central Processing of Plant Odor Mixtures and Single Odorants in the Moth Heliothis virescens 

   Høydal, Øyvind Arne (Master thesis, 2012)
   SamandragInsekt nyttar luktesansen til mange formål som er avgjerande for overlevnad og reproduktiv suksess. Ein veksande kunnskapsbase tyder på at miksturar av nokre få biologisk relevante plantevolatiler kan vekke ...
  • Elevdialog ved bruk av modellnevroner 

   Seth, Julie Austbø (Master thesis, 2022)
   Denne studien har som formål å utforske effekten av bruk av modellnevroner i undervisning av nervesystemet. Modellnevronene er utviklet av en forskningsgruppe på NTNU, og består av pluggbare elektroniske nevroner som kan ...