• Tilpassing av isolasjonsegenskaper for mobile transaksjoner 

      Gauslaa Bergem, Gunnar; Høivik, Rune (Master thesis, 2005)
      Denne rapporten beskriver en transaksjonsmodell, eksport-import modellen, som tillater deling av verdier mellom transaksjoner under utførelse. Modellen er beregnet for bruk i mobile distribuerte databaseystemer med en stor ...