• Elektrifisering av havbruk til havs 

      Berg, Kristina; Høigård, Elise Tajet; Sandhu, Simran Jit Kaur; Vågen, Marthe (Bachelor thesis, 2020)
      Fiskeri- og havbruksnæringen er en stor industri i Norge i dag. Halvparten av oppdrettsanleggene nærmere land er elektrifisert med landstrøm. De resterende oppdrettsanleggene er i dag driftet med dieselaggregat. Bruken av ...