• Velferdsteknologi i møte med barn med autisme 

      Brattås, Guro Marina; Høien, Tone (Bachelor thesis, 2021)
      Innledning: I de siste årene har det blitt en økning i antall barn med autisme. Velferdsteknologi blir stadig en mer sentral del i livene våre. Formålet med denne oppgaven er å se på hvordan man kan utnytte og bruke ...