• Å lage gull av gråstein: Om kulturarvproduksjon og opplevelsen av middelalderbyen Cité de Carcassonne 

   Høgseth, Ingeborg Collin (Doktoravhandlinger ved NTNU;2019:282, Doctoral thesis, 2019)
   Sammendrag Å lage gull av gråstein. Kulturarvproduksjon og opplevelsen av middelalderbyen Cité de Carcassonne. Kulturminner og kulturmiljøer regnes som viktige deler av vår felles hukommelse. Begge deler skal ...
  • Med tradisjon og historie i pilegrimenes fotefar mot Nidaros 

   Høgseth, Ingeborg Collin; Høgseth, Harald Bentz (HiST AFT Rapport, Peer reviewed; Research report, 2010-01-20)
   Rapporten har hatt som hovedmål å kartlegge mulige partnere og samarbeidsprosjekter mellom FOU miljøer innen bygningsvern og restaureringshåndverk ved Høgskolen i Sør Trøndelag og næringsaktører som ønsker utvikling av ...