• Med tradisjon og historie i pilegrimenes fotefar mot Nidaros 

      Høgseth, Ingeborg Collin; Høgseth, Harald Bentz (HiST AFT Rapport, Peer reviewed; Research report, 2010-01-20)
      Rapporten har hatt som hovedmål å kartlegge mulige partnere og samarbeidsprosjekter mellom FOU miljøer innen bygningsvern og restaureringshåndverk ved Høgskolen i Sør Trøndelag og næringsaktører som ønsker utvikling av ...