• Hverdag og psykisk helse i et recoveryperspektiv 

      Høgås, Mariell Pedersen (Master thesis, 2016)
      Bakgrunn: Det finnes lite kunnskap om hvordan mennesker med utfordringer i forhold til sin psykiske helse lever hverdagen sin, når jobb og skole ikke er et alternativ, samt hva som oppleves meningsfullt for dem i deres ...