• Verdien av en miljøvennlig eiendomsutvikling for boligkjøpere 

      Hæhre, Anne (Master thesis, 2019)
      Masteroppgaven skal besvare følgende problemstilling: «Har det noe verdi og interesse for dagens boligkjøpere at boligene er miljøvennlige og hvordan kan eiendomsutviklere påvirke boligkjøpere til å velge en miljøvennlig ...