• Palliativ pleie - et møte med pårørende 

      Bekkelund, Camilla; Håvi, Simon; Kjeksli, Jane (Bachelor thesis, 2019)
      Bakgrunn: Pårørendes innsats er viktig for dagens helse og omsorg. I tiden fremover forventes det mangel på både sykepleiere og frivillige. Tidlig innsats er viktig for at pårørendeomsorgen holder seg på nåværende ...