• Verktøyintegrasjon i åpen kildekode-utvikling 

      Håskjold, Hogne (Master thesis, 2006)
      Denne oppgaven ser på verktøyintegrasjon i åpen kildekode-utvikling. Dette utviklingsparadigmet viser seg å i liten grad ha adoptert tradisjonelle programvareutviklingsmetoder. I stedet står sosio-tekniske prosesser og ...