• Ungdoms opplevelse av medisinsk undersøkelse etter seksuelle overgrep 

      Hårstad, Ingrid Oliane H. (Master thesis, 2022)
      Ungdom utsatt for eller mistenkt utsatt for seksuelle overgrep får i dag tilbud om medisinsk undersøkelse ved sykehus eller Statens Barnehus. Det finnes lite forskning på ungdoms opplevelse av denne undersøkelsen, og ...