• Jakten på helsefremmende faktorer i epidemiologisk forskning: Eksempler fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) 

   Holmen, Jostein; Espnes, Geir Arild; Håpnes, Odd; Rangul, Vegar; Svebak, Sven; Sørensen, Torgeir; Theorell, Töres (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Epidemiologisk forskning har tradisjonelt hatt fokus på å studere utbredelsen av sykdommer, risikofaktorer og årsaksfaktorer, og med forebygging som et hovedmål. Forskning på helsefremming har som hensikt å under-søke ...
  • Kultur og helse i HUNT – En metodeevaluering 

   Holmen, Jostein; Nguyen, Camilla; Håpnes, Odd; Rangul, Vegar; Espnes, Geir Arild (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Flere studier har indikert at det er sammenheng mellom kulturdeltagelse og helse, men mange av studiene har vesentlige svakheter. Befolkningsstudier med et stort antall deltagere har flere fordeler, bl.a. er det mulig å ...