• Metadatadrevet publisering på multiplattformsystemer 

      Hånes, Hans-Arne (Master thesis, 2014)
      Denne oppgaven belyser hvordan beskrivende informasjon om et multimedialt innhold kan benyttes som en ressurs for å danne et nyskapende system for interaksjon mellom en redaktør og en bruker. Ved å tillate en tilbakekobling ...