• Multinomial malware classification using control flow graphs 

      Håland, Magnus Simonsen (Master thesis, 2019)
      I disse dager med personlige datamaskiner og Internett har skadelig programvare (skadevare) blitt en økende trussel. Antall hendelser som involverer skadevare, som har forårsaker betydelige skader for både private og ...