• Ferdigstilling og testing av mekanisk struktur for NUTS CubeSat 

      Håland, Anders (Master thesis, 2014)
      Arbeidet i denne oppgaven har bestått av å utvikle og produsere den mekaniske konstruksjonen til NUTS CubeSat. Målet har vært å ta prosjektet NUTS et steg nærmere oppskytning. Dette innebærer å ferdigstille deler og ...