• Nasjonale turistveger som distriktspolitisk tiltak 

      Håkon Hjelle Carlson (Master thesis, 2019)
      Det overordnede og langsiktige målet for Nasjonale turistveger er «å bidra til å gjøre Norge til et enda mer attraktivt reisemål for å styrke næringsliv og bosetting i distriktene.». Denne studien har søkt å undersøke om ...