• Effect of piezocone penetration rate on the classification of Norweian silt 

   Bihs, Annika; Nordal, Steinar; Long, Michael; Paniagua Lopez, Ana Priscilla; Gylland, Anders Samstad (Chapter, 2018)
   Interpretation of Cone Penetration Tests (CPTU) in intermediate soils is complex due to partially drained conditions during penetration. In order to gain more insight into the material behavior of silt during a CPTU, an ...
  • Investigation of the change in soil fabric during cone penetration in silt using 2D measurements 

   Paniagua Lopez, Ana Priscilla; Fonseca, Joana; Gylland, Anders Samstad; Nordal, Steinar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Interpretation of CPTU testing in silt is non-trivial because of the partially drained conditions that are likely to occur during penetration. A better understanding of the pore pressure generation/dissipation is needed ...
  • Material and slope failure in sensitive clays 

   Gylland, Anders Samstad (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2012:352, Doctoral thesis, 2012)
   Recent and historic landslides in sensitive clays caused by an external disturbance point to the importance of understanding the acting failure processes. This includes the global slope behaviour and the local material ...
  • Skråningsstabilitet for Gløshaugen øst og Høgskoledalen 

   Bergslid, Synnøve (Master thesis, 2020)
   I forbindelse med samlokaliseringen av campusene ved NTNU i Trondheim, er det ønskelig å undersøke mulighetene for ulike utbyggingsalternativer for den østlige delen av Gløshaugen. Ved en eventuell utbygging for denne delen ...
  • Tolkning av krypparametere fra CRS-forsøk 

   Johnsen, Kari Elisabeth Lien (Master thesis, 2016)
   I den siste tiden er det blitt rettet større fokus mot levetidsaspektet i byggeprosjekter. Konstruksjoner skal ofte dimensjoneres for 50 til 100 år frem i tid, noe som blant annet betyr større krav til beregning av ...
  • Udrenert skjærkryp i kvikkleire: Utvikling av treaksialrigg og vurdering av Esp, Byneset, som forsøksfelt 

   King, Jeremy Raymond (Master thesis, 2013)
   Kvikkleire er tittelen for Delprosjekt 6 i etatsprogrammet: Naturfare- Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS). I forbindelse med punkt 6 i delprosjektet skal det undersøkes skjærkrypsegenskapene til kvikkleire. For at dette ...
  • Utvikling og evaluering av prosedyrer for gjennomføring av udrenerte skjærkrypforsøk i kvikkleire 

   Torpe, Guro Rosshaug (Master thesis, 2014)
   Denne masteroppgaven er knyttet til delprosjekt 6, «Kvikkleire» i forskningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS). Dette delprosjektet har som hovedmål å danne et bedre grunnlag for lik praktisering ...