• Taus kunnskap og toppidrettslæreren 

      Guttelvik, Siri Nevermo (Bachelor thesis, 2019)
      Sammendrag Denne oppgaven handler om taus kunnskap og toppidrettslæreren. Taus kunnskap er en form for kunnskap som ikke kan uttrykkes verbalt og den karakteriseres av innøvde kroppslige ferdigheter. Studien undersøker ...