• Depresjon hos mennesker med utviklingshemming. 

      Gutteberg, Elise (Bachelor thesis, 2020)
      Tittel: Depresjon hos mennesker med utviklingshemming. Problemstilling: Hvordan oppleves depresjon for voksne mennesker med lett til moderat grad av utviklingshemming? Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er undersøke ...