• Den hypoterme traumepasienten 

      Guslund, Marie Mellegård (Bachelor thesis, 2019)
      Tittel: Den hypoterme traumepasienten. Hensikt: Å avdekke hva sykepleier kan gjøre for å avdekke og forebygge hypotermi hos traumepasienter. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier forebygge og behandle hypotermi hos ...