• Semantiske roller - ei analyse av objektskasus i norrønt 

      Guntvedt, Maren Barlien (Bachelor thesis, 2018)
      Denne oppgåva freistar å undersøkje om det er samband mellom semantiske roller og objektskasus utløyst av fleirverdige verb i norrønt. Det vert gjennomgått relevant teori, og vidare analysert ei rekkje norrøne setningar. ...