• Horisont Snøhetta 

   Strand, Olav; Flemsæter, Frode; Gundersen, Vegard; Rønningen, Katrina (NINA temahefte;51, Research report, 2013)
   En tverrfaglig sammensatt forskergruppe har i en fireårsperiode studert villrein, ferdsel og samfunnsforhold i Dovrefjell–Sunndalsfjella nasjonalpark og tilgrensende villreinarealer. En viktig del av prosjektet er å se ...
  • Linking visitor motivation with attitude towards management restrictions on use in a national park 

   Gundersen, Vegard; Mehmetoglu, Mehmet; Vistad, Odd Inge; Andersen, Oddgeir (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   The increasing demand for visiting wilderness areas often requires management actions that both conserve the natural resources and ensure a high quality visitor experience. Many of the alpine national parks in southern ...