• Kvinners opplevelse av selvbildet etter mastektomi 

      Gundersen, Trude; Aasen, Vibeke Sundin (Bachelor thesis, 2021)
      Bakgrunn: Brystkreft er den kreftformen med hyppigst forekomst på verdensbasis. Forekomsten øker for hvert år, og omtrent 1 av 12 norske kvinner vil få diagnosen. Mastektomi benyttes som behandlingsmetode hos 45% av alle ...