• Energi- og kostnadsanalyse ved oppgradering av borettslag 

      Gundersen, Linn; Kojen, Yvonne (Bachelor thesis, 2019)
      Som Midt-Norges største boligbyggelag ønsker TOBB å kartlegge virkningene av tre oppgraderte borettslag de forvalter. Det er viktig å analysere temaet fordi mange eldre boliger har behov for vedlikehold og oppgradering. ...