• Venøse leggsår i hjemmesykepleien 

      Gundersen, Kristine (Bachelor thesis, 2020)
      Tittel: «Venøse leggsår i hjemmesykepleien» Hensikt: Å belyse faktorer som er viktige for sårtilheling hos brukere med venøse leggsår i hjemmesykepleien, og hvordan sykepleier kan fremme disse. Problemstilling: «Hvordan ...