• Analyse av Elektriske Forstyrrelser fra LED-Teknologier 

      Gundersen, Christoffer Rojh (Master thesis, 2019)
      Denne oppgaven omhandler forskjellene mellom lav- og høyfrekvent støy, med fokus på frekvensområdet 2-150 kHz. Det eksisterer et stort rammeverk med hensyn på EMC, både under og over dette spekteret. Årsakene er et resultat ...