• Analysis of the Havfarm concept for extreme environmental loads 

      Gulpinar, Jørgen (Master thesis, 2021)
      Norsk havbruk har hatt en dramatisk vekst i det siste tiåret, både i form av økte produksjonsvolum, men også i størrelsen på oppdrettsanleggene. En av disse oppdrettsanleggene er Nordlaks sin Havfarm 1. Det er en stor ...