• Utvalgte komposisjoner - Et masterstudium 

      Guleng, Vegar (Master thesis, 2018)
      Masterstudium i komposisjon. Det er i all hovedsak tre tema som de siste årene har inspirert min musikk: Barndom, det religiøse, og eksistensiell angst. Følgende stykker inngår i masteroppgaven: Meditasjoner over en ...