• Inventory Management System for Cryopreserved Biological Material 

      Gulbrandsen, Casper Fabian; Olsen, Sander Låstad; Jegerud, Kristian; Klækken, Marthin Gunerius (Bachelor thesis, 2021)
      Cryogenetics er en bedrift i vekst innen lagring og bevaring av akvatiske gener, og de fremmet et ønske om en løsning som kunne lagre dataen deres i en database med en tilhørende webapplikasjon. Løsningen var en nettside ...