• High plastic utilization of welded beam section 

      Gudding, Erla Christine (Master thesis, 2020)
      Denne avhandlingen presenterer en eksperimentell studie av materialegenskaper og materialparametre av usveiset og sveiset S355J2 hentet fra sveiseskjøten i et HUP 120×120×5 hulprofil. Muligheten for å utnytte sveiseskjøtens ...