• Bruk av LoD-beslutningsplan i prosjekteringa på BIM-prosjekt 

      Grytting, Iver (Master thesis, 2017)
      Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er nytt for mange firma og det er utfordringar knytt til implementeringa. Tids- og kostnadsoverskridingar er av utfordringane i prosessen. Studiar viser at bygg- og anleggsnæringa har ...