• Aksial- og tverrbelastede gjengestenger i trekonstruksjoner 

      Sæle, Eirik Dimmen; Grytting, Halvor (Master thesis, 2015)
      Denne oppgaven undersøker oppførselen til lange skruer i limtre, utsatt for aksial- og tverrbelastning. Egenskapene som har blitt evaluert er i hovedsak stivhet, kapasitet og bruddmønster. En stor studie er nylig utført ...