• Interaksjonsløs VR 

      Grytten, Lars Henrik (Master thesis, 2019)
      Denne oppgaven forsøkte å finne ut hvilket potensial interaksjonsløs VR har innen utdanning. For å utforske dette ble oppfattet tilfredshet, oppslukthet og autonomi undersøkt. En prototype av en interaksjonsløs VR-applikasjon ...