• Lean principles applied to ship design planning 

      Grytten, Julie Berg (Master thesis, 2019)
      Planlegging bør være et avgjørende element i alle prosjekter, og betydningen av planlegging kan ikke understrekes nok. Til tross for dette er det lett å finne utallige tilfeller av dårlig planlagte og utførte prosjekter. I ...