• Subtitling of script-based humor in Friends into Norwegian 

      Grytten, Eline Søreide (Bachelor thesis, 2022)
      Med Victor Raskins (1985) humorteori som fokuserer på script og incongruity, har jeg demonstrert hvordan scriptbasert humor er fremstilt i TV-serien Friends, samt sett på oversettelsen til norsk. I analysen har jeg brukt ...