• Objektsegmentering og tekstdeteksjon i forelesningsvideo 

      Grythe, Eirik (Master thesis, 2005)
      NORSK: I en del videoovervåkningssituasjoner ønsker man til enhver tid å se hva bakgrunnen i videoen inneholder. For å gjøre dette må man segmentere vekk objektene som beveger seg i forgrunnen. I denne oppgaven er det ...