• Kan Bergen Havn nå nullutslippsvisjonen innen 2030? 

      Grunér, Victoria Haugen (Bachelor thesis, 2021)
      Oppgaven vil se på om Bergen Havn kan nå nullutslippsvisjonen innen 2030. Oppgaven har fokusert på hvordan dette er mulig ved å se på løsninger til skip som kommer til kai. Det finnes mange tolkninger på nullutslipp, ...