• Kommunane og klimautfordringa: Ein studie av lokal klimagovernance i Norge 

      Groven, Kyrre (Doktoravhandlinger ved NTNU;2017:347, Doctoral thesis, 2017)
      Samandrag Doktoravhandlinga til Kyrre Groven handlar om korleis norske kommunar har handtert klimautfordringa. Avhandlinga bygger på arbeid utført ved Vestlandsforsking innan temaet kommunal miljøpolitikk. Ho inneheld ...