• Hvor ligger kostnadsdriverne for aktivhus? 

      Grovassbakk, Vidar Julian (Master thesis, 2013)
      I dag er det er et økende fokus på energivennlig og miljøvennlig bygging. I europeisk sammenheng står bygninger for 40 % av energi- og materialbruken. EU har satt mål om at medlemsland bare skal bygge nesten-nullenergihus ...