• Infill – en egnet fortettingsstrategi? 

      Grov, Jon Haga (Master thesis, 2017)
      Norske byer vokser stadig gjennom sentralisering og tilflytting. Dette har skapt en stor etterspørsel etter boenheter i flere bykjerner. Samtidig fører mange norske kommuner en byutviklingspolitikk som fremmer fortetting, ...