• Employer Branding i sosiale medier 

      Grobe, Maren; Fahlvik, Hanna (Master thesis, 2022)
      Et godt omdømme vil være viktig for å tiltrekke seg de beste talentene, og menneskelige ressurser representerer ofte en betydelig del av investeringen i kunnskapsintensive bedrifter for å overleve i et konkurranseutsatt ...