• Object Detection in Maritime Environments 

      Grini, Simen Viken (Master thesis, 2019)
      Maskinlæringsmetoder basert pa konvolusjonelle nevrale nettverk (CNNs) har i senere år tatt over som den dominerende teknikken innenfor objektdeteksjon. Store forskningsressurser blir brukt på å utvikle dette feltet videre, ...