• Classification of Wader Birds' Vocalisations using Neural Networks 

      Grimstad, Ingrid (Master thesis, 2021)
      Monitorering av fuglers aktivitet er viktig for gjenkjenning av adferdselsmønster og estimering av populasjon. Gjennom monitorering i form av lengre lydopptak er det mulig for oss å studere når en fugl vokaliserer, i forhold ...