• Bruk av ekskursjon i skolen 

      Grimelid, Sander Resell (Bachelor thesis, 2020)
      Sammendrag For å avgrense oppgaven valgte jeg derfor å ta for meg hvilke holdninger dagens lærere har tid bruken av ekskursjon. Jeg valgte derfor å sette problemstilling min til: ''Hvilke holdninger har lærere til bruk av ...