• Omfanget av utbrenthet innan fysioterapeutyrket 

      Grevsnes, Synne Thorvik (Bachelor thesis, 2020)
      Tittel: Omfanget av utbrenthet innan fysioterapeutyrket. Hensikt: Denne litteraturgjennomgangen har til hensikt å gi eit innblikk i eksisterande litteratur rundt omfanget av utbrenthet blant fysioterapeutar. Det vil også ...