• Smidige metoder i bygge- og anleggsbransjen 

      Grepperud, Emilie (Master thesis, 2016-10-03)
      IT-bransjen har vært utfordret av store kostnads- og tidsoverskridelser i svært mange store prosjekter. Noen allment kjente eksempler er NAV sitt moderniseringsprogram, Politiets "Merverdiprogram", Vegvesenets "Autosys" ...