• Tidsavhengig momentomlagring i kontinuerlige betongelementbruer 

   Grenne, Ola Sæther; Østhus, Karianne Goa (Master thesis, 2020)
   Våren 2019 gav Statens vegvesen ut ny håndbok for standardisering av betongelementbruer med ett spenn på opptil 40 meters lengde. Håndboken gir ingen standardisering av flerfeltsbruer utover muligheten for å utvide den ...
  • Tidsavhengig momentomlagring i kontinuerlige betongelementbruer 

   Grenne, Ola Sæther; Østhus, Karianne Goa (Master thesis, 2020)
   Våren 2019 gav Statens vegvesen ut ny håndbok for standardisering av betongelementbruer med ett spenn på opptil 40 meters lengde. Håndboken gir ingen standardisering av flerfeltsbruer utover muligheten for å utvide den ...