• Utformingen av Brattøra 

      Grendal, Malin Moen (Master thesis, 2013)
      Bakgrunnen for oppgaven er at bydelen Brattøra i Trondheim har vært gjenstand for mye offentlig debatt omkring resultatet av planlegging. Hensikten med studiet er å se på sammenhenger og eventuelle endringer mellom ...